VILL DU BLI PARTNER TILL PODDEN?


Nu öppnar vi upp för möjligheten att blir partner och exponera ert varumärke mot den starka målgrupp som lyssnar på

Alphov & Lopez. Att bli partner är oerhört enkelt: 

1.


NI BESTÄMMER I  HUR MÅNGA AVSNITT ERT VARUMÄRKE SKA EXPONERAS


Vi ger ut två avsnitt i månaden med ett uppehåll på sommaren.

2.


ETT  AVTAL SKRIVS
Ett möte genomförs där era önkemål, tankar och mål med sponsringen gås igenom och ett avtal skrivs. 

3.


ETT INSLAG PER AVSNITT 
Vi gör ett länge inslag (45-60 sekunder) i  avsnittet där ert budskap presenteras av Michael & Oliver.